torek, 24. marec 2009

Kako videti namizje?

Kratek recept za VNC dostop do namizja.

Fedora 10

# yum install vnc-server

Po končani namestitvi vseh potrebnih paketov, nas čaka še nekaj dela. Najprej je dobro nastaviti geslo za VNC,

# vncpasswd

ki se bo shranilo v datoteko /root/.vnc/passwd, ker smo pač uporabnik root.

Potem pa je potrebno odpreti datoteko /etc/X11/xorg.conf in dopisati:

Section "Module"
Load "vnc"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Videocard0"
Option "passwordfile" "/root/.vnc/passwd"
EndSection

Vse kar je potrebno še storiti je na novo pognati X strežnik (v prijavnem oknu, zamenjamo runlevel,...)

Če je to prvi VNC strežnik na našem računalniku, se lahko potem enostavno priklopimo na VNC sejo s katerimkoli vncviewer programom. Osebno si naredim ssh tunel, ker VNC seveda ni kriptiran protokol, in se povežem na localhost:10 VNC zaslon.

$ ssh -X -C -N -f -L5910:localhost:5900 uporabnik@hostname
$ vncviewer localhost:10


Seveda pa zadeva deluje tudi v ostalih Linux distribucijah, ki imajo novejši XOrg strežnik.